งานวันเด็ก 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงส์

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

   งานวันเด็ก 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงส์

     วันที่ 11 มกราคม 2563

     บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ ร้านปรีดาการเกษตร
     ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”