คอนซ์ รุกตลาด กวาดวันเดียว 70 ตัน

Slider

💥คอนซ์ รุกตลาด💥
“กวาดวันเดียว 70 ตัน”

วันที่ 30 เมษายน 2562

     บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ ร้านท้องอ่าวเกษตรภัณฑ์
     ▶ พี่ดำ เกษตรกร ชาวสวนปาล์ม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ได้ให้สัมภาษณ์ เล่าถึงความประทับใจ หลังใช้ปุ๋ยเคมีตราคอนซ์
     ▶ สูตร 14-7-35 ปุ๋ยสูตรสูง กับสวนปาล์มน้ำมัน อายุ 5-6 ปี ให้ผลผลิตสูง ณ ร้านท้องอ่าวเกษตรภัณฑ์ ต.ดอนสักใจ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี