งานเปิดตัวปุ๋ยคอนซ์ให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด จ.พัทลุง

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

   งานเปิดตัวปุ๋ยคอนซ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด จ.พัทลุง

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

     คอนซ์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ ร้านเกียร์เกษตร
     จัดงานขาย งานเปิดตัวปุ๋ยคอนซ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด จ.พัทลุง