ส่งมอบเงินให้ ด.ญ.กมลวรรณ กองมณี

Slider

ส่งมอบเงินให้
ด.ญ.กมลวรรณ กองมณี

    31 กรกฎาคม 2562

    บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สรุปยอดไลค์และยอดแชร์บริษัท สมทบทุนจาก 1 ไลค์ ของท่านเท่ากับ 1 บาท 1 แชร์ของท่าน เท่ากับ 2 บาท โดยรวบรวมจำนวนไลค์ 12,920 ไลค์และแชร์ 1,244 แชร์บริษัทคอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สมทบเพิ่มเติม 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 17,408 บาทเพื่อมอบให้กับ “ด.ญ.กมลวรรณ กองมณี”เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเพื่อชิวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น