งานประชุมเกษตรกร
ณ คลองปราบ สุราษฎร์ธานี

Slider

งานประชุมเกษตรกร ณ คลองปราบ สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

     บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมกับ ร้านคลองปราบขายดีการเกษตร
     จัดงานประชุมเกษตรกร แนะนำการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรกรภายในต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี