งาน Field day ประจำปี 2563

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

   งาน Field day ประจำปี 2563

     วันที่ 11 มีนาคม 2563

     สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาร่วมกับ บริษัท เวิลด์เกษตรเซ็นเตอร์ จำกัดและบริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดงานวัน Field day ประจำปี 2563
     วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางกันยากร เพชรรัตน์ เกษตรอำเภอเคียนซา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสำราญ ครรชิต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการจัดงานฯ และนายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา กล่าวต้อนรับ และนายทรงชัย พัฒนะ ประธาน ศพก. กล่าวรายงานการจัดงาน โดย ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลาน้ำจืด เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน และทางเลือกการจัดทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ทั้ง 5 ตำบล ร่วมออกร้านนำเสนอสินค้าเด่นของตำบล โดยมีเกษตรกรจากทั้ง 5 ตำบลให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 189 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี